Noordzeedagen 2017
5 en 6 oktober

Het Ministerie van Economische Zaken, het Ministerie van Infrastructuur & Milieu en Wageningen Marine Research organiseren de Noordzeedagen 2017 in Den Helder met dit jaar een andere insteek dan in andere jaren. De rijksoverheid wil nieuw beleid in gang zetten voor beter gebruik van de ruimte, herstel van de natuur en de verdere ontwikkeling van windmolenparken naast de functie van voedselvoorziening. Voor een robuuste Noordzee, die een mooie toekomst biedt voor iedereen. Dit gebeurt onder de titel van de Strategie Noordzee 2030.

Aan u als deelnemer wordt gevraagd hierover actief mee te denken en om suggesties te doen voor verbetering: “De Aanbevelingen van Den Helder voor Noordzee 2030”. Veel belangen, grote dilemma’s, en nu ook de kans om gezamenlijk richting te geven aan het beleid. U neemt deel aan een informatieve, dynamische en interactieve Noordzeesessie, die anders is dan anders, met resultaat dat impact kan hebben.

Vanzelfsprekend zijn wij de ontspanning en het netwerken niet vergeten. Er is voldoende ruimte in het programma om uw Noordzee collega’s te spreken.