Noordzeedagen 2018
4 en 5 oktober

In een dialoog tussen Nederlandse onderzoeksinstituten (NIOZ, WMR, Deltares, TNO) en ministeries (OCW, IenW, LNV, EZK, Def) is een reeks van thematische onderwerpen afgesproken om gezamenlijk de Noordzee te onderzoeken. In het komende Noordzeeprogramma 2030 en in de Nationale Wetenschaps Agenda (NWA) komen de thema’s naar voren.

De belangrijkste thema’s worden tijdens de Noordzeedagen van 2018 (4-5 oktober) nader geïllustreerd, onderbouwd en in een internationale context geplaatst.

Middels presentaties en discussies worden de thema’s en plannen belicht, zowel vanuit het perspectief van de wetenschapper als het beleid (voortrekkers van de thema’s, essay samenstellers die de thema’s onderbouwden, en ministeriële departementen die hun visie komen toelichten). In workshops worden de acties nader uitgewerkt tot concrete daden.

We nodigen u uit mee te denken wat het Nederlandse en internationale onderzoek in de Noordzee concreet kan en moet omvatten.

NIOZ--logo-nederlands-183_3da45fd5_183x49.gif.png

Download flyer Strategie Noordzee2030
Download flyer Strategie Noordzee2030

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan