De Noordzeedagen: een jaarlijks terugkerend tweedaags congres waar wetenschappers, beleidsmakers en het bedrijfsleven elkaar ontmoeten en informatie delen die betrekking heeft op onderzoek en gebruik van de Noordzee.

Het evenement wordt wisselend georganiseerd door Wageningen Marine Research (voorheen IMARES), Deltares, RWS, TNO en het NIOZ, al dan niet met een partner.

Dit jaar organiseert Rijkswaterstaat de Noordzeedagen.

Noordzeedagen 2019
3 en 4 oktober

‘Spannende ontwikkeling in de Noordzee – hoe bewaren we de balans’.

Dit is het thema van de 19de editie van de Noordzeedagen die op 3 en 4 oktober 2019 plaatsvinden. De Noordzeedagen zijn de jaarlijkse ontmoetingsdagen voor iedereen die zich betrokken voelt bij de Noordzee. Vanuit het Forteiland IJmuiden, kunnen we ons laten inspireren door het uitzicht op de monding van het Noordzeekanaal en de Noordzee.

Wilt u een volgende aankondiging rechtstreeks ontvangen? Of heeft u een goed idee voor de invulling van het programma? Stuur dan een e-mailt met naam, e-mailadres en organisatie waar u voor werkt aan: noordzeedagen2019@rws.nl

Namens het organisatiecomité:
Kees Borst
Maarten de Jong
Mareike Erfeling
Marijke Warnas


De Nederlandse onderzoeksinstituten (NIOZ, WMR, Deltares en TNO) hebben in overleg met de ministeries OCW, IenW, LNV, EZK en Defensie een reeks van thematische onderwerpen geformuleerd om gezamenlijk de Noordzee te onderzoeken. In het programma Noordzee2030 en in de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) komen deze thema’s terug.

Graag nodigen wij u uit om mee te denken wat het Nederlandse en internationale onderzoek in de Noordzee kan én moet omvatten.

Rijkswaterstaat

Download flyer Strategie Noordzee2030
Download flyer Strategie Noordzee2030