• shutterstock_105877295_NL_strand_noordzee.jpg

De Noordzeedagen, thema 2019: "Spannende ontwikkeling in de Noordzee – hoe bewaren we de balans"

Op 3 en 4 oktober 2019 organiseert Rijkswaterstaat (RWS) de negentiende editie van de Noordzeedagen – hét netwerkevenement voor de Noordzee. Het Forteiland IJmuiden is tijdens dit evenement dé plek voor iedereen die met de Noordzee werkt.

De Noordzee is volop in beweging. Grote ontwikkelingen, waaronder het veranderende klimaat, zullen een effect hebben op (het ecosysteem van) de toekomstige Noordzee. Nieuwe activiteiten, zoals windparken op zee, maricultuur en kunstmatige eilanden, maar ook natuurherstel nemen ruimte in en vragen om meervoudig ruimtegebruik.

Daarnaast staan we voor de uitdaging om aantasting van het ecosysteem van de Noordzee te vermijden. Hiervoor zal meer kennis nodig zijn. Hoe gaan we om met spanningen tussen verschillende gebruiksopties? Hoe geven we toekomstbestendig gebruik vorm? Wat speelt er bij crisisbeheersing? En hoe staat het met de internationale samenwerking op de Noordzee?
Forteiland IJmuiden
Forteiland IJmuiden

Tijdens de Noordzeedagen 2019 kunt u meepraten om antwoorden vinden op deze vragen. Hopelijk zien we jullie op de Noordzeedagen 2019!


De Noordzeedagen: een jaarlijks terugkerend tweedaags congres waar wetenschappers, beleidsmakers en het bedrijfsleven elkaar ontmoeten en informatie delen die betrekking heeft op onderzoek en gebruik van de Noordzee.

Graag nodigen wij u uit om mee te denken wat het Nederlandse en internationale onderzoek in de Noordzee kan én moet omvatten.

Het evenement wordt wisselend georganiseerd door Wageningen Marine Research (voorheen IMARES), Deltares, RWS, TNO en het NIOZ, al dan niet met een partner.

Dit jaar organiseert Rijkswaterstaat de Noordzeedagen.

U kunt zich vanaf nu inschrijven voor de Noordzeedagen!


Download de flyer Strategie Noordzee2030.

Download de flyer Strategie Noordzee2030

In opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is een tiental essays geschreven in het kader van het strategisch beleidsontwikkelproces Noordzee2030. Het doel van de serie essays in het Noordzee2030 proces is om richting te geven aan discussie tussen stakeholders over de beschreven thema’s.