Thema 2019: "Spannende ontwikkeling in de Noordzee – hoe bewaren we de balans"

Op 3 en 4 oktober 2019 organiseert Rijkswaterstaat (RWS) de negentiende editie van de Noordzeedagen – hét netwerkevenement voor de Noordzee. Het Forteiland IJmuiden is tijdens dit evenement dé plek voor iedereen die met de Noordzee werkt.

De Noordzee is volop in beweging. Grote ontwikkelingen, waaronder het veranderende klimaat, zullen een effect hebben op (het ecosysteem van) de toekomstige Noordzee. Nieuwe activiteiten, zoals windparken op zee, maricultuur en kunstmatige eilanden, maar ook natuurherstel nemen ruimte in en vragen om meervoudig ruimtegebruik. Daarnaast staan we voor de uitdaging om aantasting van het ecosysteem van de Noordzee te vermijden. Hiervoor zal meer kennis nodig zijn. Hoe gaan we om met spanningen tussen verschillende gebruiksopties? Hoe geven we toekomstbestendig gebruik vorm? Wat speelt er bij crisisbeheersing? En hoe staat het met de internationale samenwerking op de Noordzee? Tijdens de Noordzeedagen 2019 kunt u meepraten om antwoorden vinden op deze vragen. Hopelijk zien we jullie op de Noordzeedagen 2019!