Essays Noordzee2030

In opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is een tiental essays geschreven in het kader van het strategisch beleidsontwikkelproces Noordzee2030. Het doel van de serie essays in het Noordzee2030 proces is om richting te geven aan discussie tussen stakeholders over de beschreven thema’s.

De essays zijn overwegend probleemstellend geschreven. Een selectie van onderwerpen is gemaakt door het projectteam van het Ministerie van LNV in afstemming met deskundigen. Onderstaande lijst geeft de betreffende thema’s en auteurs weer. De essays zullen worden gebundeld en in boekvorm uitgegeven. Voor deelnemers aan de Noordzeedagen 2018 zijn concept versies beschikbaar gesteld. Deze versies zullen nog worden geredigeerd. De lezer wordt om die reden verzocht hier nog niet naar te verwijzen. Aan een aantal essays wordt nog gewerkt, deze zullen nog worden toegevoegd indien gereed (4 en 7).

Essays

 1. Natuurlijkheid Noordzee - Peter Herman, Deltares
 2. De Noordzee en de energietransitie: de betekenis van de Vogelrichtlijn - Harm Dotinga
 3. Stakeholderkunde in marien beleidsproces - Marloes Kraan, Jan van Tatenhove en Esther Turnhout, Wageningen Marine Research (WMR)
 4. Rol van kennis in de governance van de Noordzee - Adriaan Slob, TNO
 5. Monitoringssysteem: meten we het juiste? - Jacco Kromkamp, NIOZ & Arjen Boon, Deltares
 6. Superdynamiek Noordzee - Kees Camphuysen, NIOZ
 7. Onderwatergeluid - Frans-Peter Lam, TNO
 8. Effectiviteit gebiedsbescherming in de Noordzee - Tobias van Kooten, Adriaan Rijnsdorp en Oscar Bos, Wageningen Marine Research (WMR)
 9. Cumulatieve effecten van antropogene druk op de Noordzee - Gerjan Piet en Sander van den Burg, Wageningen Marine Research (WMR)
 10. Soortbescherming op de Noordzee - Jaap van der Meer, NIOZ
 11. Bouwen met natuur - Luca van Duren, Deltares
 12. Ecosysteemkennis, Peter Herman en Tineke Troost, Deltares