Presentaties

Opening

Tammo Bult - Opening Noordzeedagen

Thema 1: Maritieme industrie in ontwikkeling

Tineke Netelenbos - Transport en de Noordzee

Ruud Zoon - Dutch Offshore Gas; a success story

Pim Visser - Voedsel uit (Noord)zee

Thema 2: Bescherming van de Noordzee

Han Lindeboom - Biodiversiteit

Rene Dekeling - Onderwatergeluid

Bas Weenink - Bodembescherming Friese Front en Centrale Oestergronden

Job van den Berg - Natuurcompensatie Voordelta

Workshop Ruimtelijk beheer op zee: MariTime Spatial Planning [North Sea] Challenge 2050

Thema 3: Toekomst op zee

Admiraal Borsboom - Toekomst van de Noordzee

Ed Veen - Milieu handhaving op de Noordzee

Remco Boersma - Windenergie op zee

Lisette Enserink - Zoute kennisagenda

Forumdiscussie

Toekomst van de Noordzee: Verklaring van Den Helder

Afsluiting

Henk Brinkhuis - NIOZ TX: Locatie Noordzeedagen 2014

Film:

Wind Energy Dan Tysk