Thema: Maritieme activiteiten in een ecologisch duurzame Noordzee

De Noordzeedagen 2013 worden op 10 en 11 oktober gehouden in Den Helder rondom het thema: ‘Maritieme activiteiten in een ecologisch duurzame Noordzee’.

Het thema van de Noordzeedagen begint met maritiem en eindigt met (hoe kan het anders) Noordzee. Het geeft aan dat het om een trend gaat die niet te stuiten is; we gaan de zee meer en meer gebruiken voor bestaande en nieuwe economieën en toepassingen.

Groeiend gebruik van de zee

Wereldwijd zien we een groeiende vraag naar voedsel (vooral proteïnen), grondstoffen, energie en transport. Tegelijkertijd groeit de druk op het land met name in de kustgebieden waar het leeuwendeel van de wereldbevolking leeft. Daarom wijken we uit naar zee: windmolens, getijdenenergie, zandwinning, maar ook de metalen en mineralen uit de diepzee. De visserij wordt overal ontwikkeld, nieuwe vormen van aquacultuur al of niet in combinatie met andere gebruiksvormen van de zee. We gaan verder, dieper en kouder.

Steeds duurzamer

Maar er is nóg een wereldwijde trend; we worden steeds duurzamer. Multinationals kunnen niet meer zonder een ‘license to produce’. Onzorgvuldig handelen bij een boring kan zelfs grote maatschappijen de kop kosten. Maatschappelijk verantwoord vertaalt zich in daadwerkelijke en aantoonbare zorg voor het milieu en de omgeving.

Kortom, wereldwijd toenemende activiteiten op zee in een speelveld waar de eisen voor duurzaamheid opgeschroefd worden. De lat voor de maritieme sector ligt hoog voor de activiteiten op zee en de sector ziet dan ook de uitdaging ten aanzien van duurzaamheid.

Nederland kennisland

Nederland heeft een naam in de waterwereld. Door de koopmansgeest, de exploratiedrang en de bittere noodzaak om het water te keren is Nederland vermaard om zijn maritieme kennis, techniek en innovaties. Deze gedachtenlijn zit achter het thema van de Noordzeedagen 2013 en zal voor een dynamische interactie zorgen tussen bedrijfsleven, overheid en wetenschap op tal van aandachtsgebieden met betrekking tot dit thema.


De Noordzeedagen vormen als vanouds het podium waar beleid, wetenschap en bedrijfsleven elkaar ontmoeten en kennis en ervaring uitwisselen. Dit jaar worden de Noordzeedagen georganiseerd door IMARES Wageningen UR in samenwerking met Maritime Campus Netherlands (MCN) en Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM).