Presentaties Noordzeedagen 2014

 • Veranderingen in weer en klimaat - historie 1910-2010; voorspelling 2010-2050
  Peter Kuipers Munneke (IMAU/UU)
 • Gevolgen ijsafsmelting poolgebieden voor zeespiegelrijzing
  Bert Vermeersen (NIOZ/TUD)
 • Veranderingen in het voedselweb o.i.v opwarming - Vragen over de presentatie? Neem contact op met:
  Corina Brussaard (NIOZ)
 • Verkwalling van de Noordzee
  Lodewijk van Walraven (NIOZ)
 • Veranderingen in gewervelden
  Lorna Teal (IMARES Wageningen UR)
 • Scala van factoren; overview EU-VECTORS project
  Caroline Hattem (PML-UK)
 • (Micro-)plastics - Vragen over de presentatie? Neem contact op met:
  Bart Koelmans (Wageningen UR)
 • Verzuring van de Noordzee: oorzaken, gevolgen en perspectief
  Mathilde Hagens (UU)
 • Kustlijnzorg: adaptief management van het kustsysteem
  Ankie Bruens (Deltares)
 • Energiewinning en -opslag in de Noordzee
  Jan Paul van Soest (JP>S Advies)
 • Boeren op Zee/eiwitten uit zee
  Koen van Swam (Schuttelaar & Partners)
 • Is NL voorbereid op veranderingen op de Noordzee anno 2050?
  Jan van Tatenhove (WUR)
 • Verzilveren van de kansen die de Noordzee biedt – een agenda voor samenwerken
  Noordzee 2050 gebiedsagenda
  Lodewijk Abspoel (Ministerie I&M)