Thema: 'Leven met een veranderende Noordzee; Horizon 2050’.

De Noordzeedagen worden gehouden bij het NIOZ op Texel op 2 & 3 oktober 2014 rondom het thema ‘Leven met een veranderende Noordzee; Horizon 2050’.

Download het gedetailleerde programma:

Binnen het hoofdthema zijn vijf deelthema’s gedefinieerd:

2 oktober 2014:

Mondiale veranderingen

 • Veranderingen in weer en klimaat; historie 1910-2010; voorspelling 2010-2050
 • Gevolgen ijsafsmelting poolgebieden voor zeespiegelrijzing
 • Discussieronde

  Ecologische veranderingen

  • Veranderingen in het voedselweb onder invloed van opwarming
  • Verkwalling van de Noordzee
  • Veranderingen in gewervelden
  • Discussieronde

  Postersessie met pitches

  Diner: Ecomare


  3 oktober 2014:

  Menselijke druk op de Noordzee

  • Overzicht van belangrijke factore; overview EU-VCTORS project
  • (Micro-)plastics
  • Effecten van verzuring op ecosystemen
  • Discussieronde

  Technische oplossingen voor de Noordzee

  • Adaptief management voor onze kustlijn en de Wadden (Zandmotor, dynamiek eilanden)
  • Energieopslag in de Noordzee
  • ‘Boeren’ op Zee / eiwitten uit zee
  • Discussieronde

  Sociaal economisch/maatschappelijke interacties (Effecten voor de mens)

  • Is Nederland voorbereid op veranderingen op de Noordzee anno 2050?

  Plenaire discussie / interactief forum

  Afscheidsspeeches Henk Brinkhuis en gastheer/gastvrouw NZD 2015