Noordzeedagen 2018

Noordzeedagen 2018 4 en 5 oktober

Het thema van de Noordzeedagen 2018 is ‘Denk mee met de Noordzee’.

De Nederlandse onderzoeksinstituten (NIOZ, WMR, Deltares en TNO) hebben in overleg met de ministeries OCW, IenW, LNV, EZK en Defensie een reeks van thematische onderwerpen geformuleerd om gezamenlijk de Noordzee te onderzoeken. In het programma Noordzee2030 en in de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) komen deze thema’s terug.

Download flyer Strategie Noordzee2030
Download flyer Strategie Noordzee2030

De belangrijkste thema’s worden tijdens de Noordzeedagen 2018 nader geïllustreerd, onderbouwd en in een internationale context geplaatst. In presentaties en discussies worden de thema’s en plannen belicht, zowel vanuit het perspectief van de wetenschapper als vanuit beleidsperspectief. Tijdens de workshops worden de benodigde acties verder uitgewerkt tot contrete daden.

Graag nodigen wij u uit om mee te denken wat het Nederlandse en internationale onderzoek in de Noordzee kan én moet omvatten.

Meer informatie over het programma
NIOZ_woordmerk_RGB_200.jpg