Noordzeedagen 2019

De Noordzeedagen, thema 2019: "Spannende ontwikkeling in de Noordzee – hoe bewaren we de balans"

Op 3 en 4 oktober 2019 organiseert Rijkswaterstaat (RWS) de negentiende editie van de Noordzeedagen – hét netwerkevenement voor de Noordzee. Het Forteiland IJmuiden is tijdens dit evenement dé plek voor iedereen die met de Noordzee werkt.

De Noordzee is volop in beweging. Grote ontwikkelingen, waaronder het veranderende klimaat, kunnen een effect hebben op (het ecosysteem van) de toekomstige Noordzee. Nieuwe activiteiten, zoals windparken op zee, maricultuur en kunstmatige eilanden, maar ook natuurherstel nemen ruimte in en vragen om meervoudig ruimtegebruik.

Daarnaast staan we voor de uitdaging om aantasting van het ecosysteem van de Noordzee te vermijden. Hiervoor zal meer kennis nodig zijn. Hoe gaan we om met spanningen tussen verschillende gebruiksopties? Hoe geven we toekomstbestendig gebruik vorm? Wat speelt er bij crisisbeheersing? En hoe staat het met de internationale samenwerking op de Noordzee en het proces van het Noordzee-akkoord?

Forteiland IJmuiden
Forteiland IJmuiden

Tijdens de Noordzeedagen 2019 kunt u meepraten om antwoorden vinden op deze vragen. Hopelijk zien we jullie op de Noordzeedagen 2019!

Er kunnen filmbeelden gemaakt worden van het evenement. De beelden zijn puur impressies van het evenement. Hoewel het niet onze intentie is, kan het voorkomen dat bezoekers in beeld komen.


Verslag Noordzeedagen 2019

Hier treft u het eindverslag van de Noordzeedagen 2019 aan. Het verslag is opgesteld met input van de vrijwilligers/studenten die bij de Noordzeedagen geassisteerd hebben, onder redactie van het organisatiecomité RWS Noordzeedagen 2019.

Het verslag is bedoeld om deelnemers en geïnteresseerden een impressie te geven van de onderwerpen die bij de verschillende parallelle sessies aan bod gekomen zijn. 

De inschrijving is gesloten. Indien je nog vragen hebt, kun je mailen naar noordzeedagen2019@rws.nl