Programma

De Noordzee is volop in beweging. Grote ontwikkelingen, waaronder het veranderende klimaat, zullen een effect hebben op (het ecosysteem van) de toekomstige Noordzee. Nieuwe activiteiten, zoals windparken op zee, maricultuur en kunstmatige eilanden, maar ook natuurherstel nemen ruimte in en vragen om meervoudig ruimtegebruik.

Daarnaast staan we voor de uitdaging om aantasting van het ecosysteem van de Noordzee te vermijden. Hiervoor zal meer kennis nodig zijn. Hoe gaan we om met spanningen tussen verschillende gebruiksopties? Hoe geven we toekomstbestendig gebruik vorm? Wat speelt er bij crisisbeheersing? En hoe staat het met de internationale samenwerking op de Noordzee en het Noordzee-akkoord?

Graag nodigen wij u uit om tijdens de Noordzeedagen mee te praten om antwoorden te vinden op deze vragen.

* Meer informatie over de parallelle sessies vindt u onder het programma

Programma Noordzeedagen 2019
Donderdag 3 oktober
08:30 - 09:30 Bagage afgeven Apollohotel
09:45 Vertrek grote boot vanaf Marina Seaport naar het Forteiland
09:30 - 10:30 Ontvangst, registratie en koffie
10:30 - 10:40 Opening en welkom
10:40 - 12:30 Plenair
Welkom door dagvoorzitter Leo de Vrees (RWS)
Opening door Katja Portegies (RWS)
Introductie – het proces naar een Noordzeeakkoord
Paneldebat “De Balans op de Noordzee – Energie, Ecologie en Voedsel” door Jan Busstra (Ministerie IenW), Hans Timmers (NWEA), Floris van Hest (Stichting de Noordzee), en tbc
Voorstellen Burgermeester van jouw Noordzee
Keynote “Wind Op Zee” door Rene Moor (Ministerie EZK) en Bram du Saar (RWS)
Toelichting middagprogramma
12:30 - 13:30 Lunch
13:30 - 15:00 Parallelle sessie 1*:
1a: Grote natuurlijke veranderingen op de Noordzee
1b: Kijkje in de keuken achter het voorschrift in vergunningen
1c: Ren je rot - Balans op de Noordzee
1d: Update KRM monitoringsprogramma
15:00 - 15:30 Pauze
15:30 - 16:00 Plenaire samenkomst
16:00 - 16:30 Plenair - Poster pitches
16:30 - 18:00 Postermarkt en netwerken onder het genot van een hapje en een drankje
17:00 - 18:00 Optioneel: Rondleidingen/excursie(s) op en rondom het Forteiland
18:30 - 20:30 Diner op het Forteiland IJmuiden
20:45 - 21:00 Vertrek van de boten naar de wal
Vrijdag 4 oktober
08:45 Vertrek grote boot vanaf Marina Seaport naar het Forteiland
08:45 - 09:10 Inloop met koffie/thee
09:10 - 09:30 Plenaire aftrap
09:30 - 11:00 Parallelle sessie 2*:
2a: Verbinding nationaal – internationaal: de uitdagende zoektocht naar afgestemde ecologische drempelwaarden voor Noordzeebeleid
2b: Natuur(lijk)
2c: De toekomst van de visserij op een veranderende Noordzee
11:00 - 11:30 Pauze
11:30 - 13:00 Parallelle sessie 3*:
3a: Grote verandering op de Noordzee – vooruitkijken naar 2030 en 2050
3b: Community of Practice (CoP) Blue Innovation North Sea 2030
3c: Noordzee info a la carte, hoe maken we een keus?
13:00 - 14:00 Lunch
14:00 - 15:00 Creatieve plenaire afronding met muzikaal intermezzo
15:00 - 15:30 Slotwoord en overdracht aan organisatoren Noordzeedagen 2020
15:45 - 16:00 Vertrek van de boten naar de wal

* Meer informatie over de parallelle sessies vindt u hieronder


Inhoud parallelle sessies

Parallelle sessie 1

1a: Grote natuurlijke veranderingen op de Noordzee

In deze sessie kijken we naar de grootschalige gaande en verwachte fysische en ecologische veranderingen op de Noordzee en wat die betekenen voor de toekomst. De onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Draagkracht, gebaseerd op primaire productie door fytoplankton: Jacco Kromkamp – NIOZ
 • Robuustheid fysische/ecologische aspecten van het ecosysteem: Luca van Duren - Deltares
 • Verzuring: Gert-Jan Reichart - NIOZ
 • Zeespiegelstijging: Bert Vermeersen - TUD, Aimee Slangen - NIOZ
 • Kustverdediging (incl. kustgenese): Martin Baptist - WMR

1b: Kijkje in de keuken achter het voorschrift in vergunningen

Hoe maak je een voorschrift? Het zijn vaak maar één of twee regels, met grote implicaties. Op welke manier stellen die vergunningverleners zo’n korte tekst op? Deze sessie geeft daar inzicht in.

1c: Ren je rot - Balans op de Noordzee

In de hoog interactieve workshop gaan deelnemers positie nemen ten aanzien van een aantal dilemma’s en stellingen.

1d: Update KRM Monitoringsprogramma

Deze sessie geeft inzicht in het nieuwe KRM-monitoringsprogramma. We behandelen enkele vernieuwingen, die zijn gerelateerd aan de volgende onderwerpen:

Sprekers:

 • Inleiding: Suzanne Stuijfzand (RWS)
 • Eutrofiering: Anneleen Oyen (RWS)
 • Zwerfvuil: Lex Oosterbaan (RWS)
 • Onderwatergeluid: p.m.

Parallelle sessie 2

2a: Verbinding nationaal – internationaal: de uitdagende zoektocht naar afgestemde ecologische drempelwaarden voor Noordzeebeleid

Nationaal en internationaal lopen vaak naast elkaar – hoe verbinden we ideeën en discussies? Hoe gaan we met belemmeringen om en benutten we de internationale kansen beter? Deze vragen bespreken we in deze sessie aan hand van het opstellen van ecologische drempelwaarden voor Noordzeebeleid. 

Sprekers:

 • Anouk Blauw (Deltares)
 • Rob Gerits (RWS)
 • Rene Dekeling (Defensie)

2b: Natuur(lijk)

Deze sessie geeft inzicht in de status van beschermde gebieden en autonome ontwikkelingen. Daarnaast horen de deelnemers welke mogelijkheden er zijn voor actieve natuurontwikkeling binnen offshore windparken en daarbuiten. We sluiten af met een interactieve ontwerpsessie voor Natura 2000- en windparkgebieden.

2c: De kottersector van de toekomst, wat kun je vanuit jouw betrokkenheid bij de Noordzee hieraan bijdragen?

De visserij is één van de oudste gebruikers van de Noordzee, maar verandert snel. De kottervisserij wordt aan alle kanten beperkt door windparken en natuurgebieden, het pulsverbod en de naderende Brexit. Naar verwachting komt minister Schouten eind dit jaar met een toekomstvisie voor de kottersector. In deze sessie stellen we je de vraag hoe je vanuit jouw vakgebied kan bijdragen aan een gezonde toekomst voor de kottervisserij en visserijgemeenschappen, zoals wij deze voor ons zien. Met prikkelende voorbeelden stellen we je de vraag: wat kan jouw bijdrage zijn?

Parallelle sessie 3

3a: Grote verandering op de Noordzee – vooruitkijken naar 2030 en 2050

Wat weten we over de Noordzee in 2030 en 2050? Hoe ziet het ecosysteem van de Noordzee er dan uit op basis van de plannen van nu? Waar loop je tegen aan? Deze vragen komen aan bod in deze sessie.

Sprekers:

 • Gebiedsagenda 2050: Leo de Vrees (RWS)
 • Scenario’s: Ed Dammers (PBL)
 • Maricultuur: Luca van Duren (Deltares)
 • Natuurgebieden op zee: Peter Herman (TU Delft)
 • Effecten windenergie op zee: Ingeborg van Splunder (WVL)

3b: Community of practice (CoP) Blue Innovation North Sea 2030

Het vooraanstaande netwerk rondom medegebruik bespreekt interactief een diverse reeks van actuele ontwikkelingen. Zij presenteert onder meer de eerste contouren van een stappenplan om een vergunningsaanvraag bij windparken voor te bereiden. Daarnaast verkennen we de mogelijkheden die Europese fondsen (EFMZV&EMVAF) willen bieden voor de blauwe innovatie voor aquacultuur en visserij. Ten slotte wil het nieuwe voorbeeldproject Winwind graag samen met de COP-leden de (on-)mogelijkheden bespreken voor passieve kreeften- en krabbenvisserij.

Sprekers:

 • Nico Buytendijk (RVO) en Nathalie Scheidegger (LNV)
 • Eef Brouwers (Noordzeeboerderij)
 • Joeri de Leeuw (LNV)
 • Wim Zaalmink (WUR)

3c: Noordzee info a la carte, hoe maken we een keus?

Op weg naar een update van de “Staat van de Noordzee” (2015). De Noordzee is één van de meest onderzochte zeeën ter wereld, maar wat weten we nou over de ‘Staat van de Noordzee’? Wat willen we weten, en wat kunnen we weten met de gegevens die we hebben?

In gesprek met de Noordzee-stakeholders, wetenschappers en dataverzamelaars verkennen we hoe onze informatiebehoeften er – op de kaart – uit zien.