Programma 11 oktober 2013

Op dag 2 komt het thema 'Toekomst op zee' aan bod, er is een forumdiscussie, een presentatie kennisagenda en een interactief middagprogramma.

Dagvoorzitter: Han Lindeboom - Directielid IMARES

08:45 - 09:00 uur: Ontvangst

Thema 3: Toekomst op zee

De tweede dag begint met het derde thema van de Noordzeedagen, namelijk toekomst op zee. Er wordt een blik geworpen op de toekomst van de Noordzee. De Noordzee wordt nog steeds drukker en er vinden steeds meer verschillende activiteiten plaats. Aan alle gebruikers dus de taak om hier nu en ook in de toekomst goed mee om te blijven gaan.

Admiraal Borsboom zal ingaan op zijn visie van de toekomst van de Noordzee. In de middag volgt de discussie van de inleiding.

9:00 - 9:20 uur: Visie op de toekomst van de Noordzee

Admiraal Borsboom - CZSK

9:20 - 9:45 uur: Start discussie

9:45 - 10:05 uur: Milieuhandhaving op zee

Ed Veen – Directeur kustwacht

10:05 - 10:25 uur:  Maritime maintenance

Roelf Venhuizen -  Profion

10:25 - 10:45 uur: Windenergie op zee (kennis)

Remco Boersma – NUON

10:45 - 11:15 uur: Koffiepauze


11.15 - 11.20 uur: Inleiding ochtendprogramma

Mascha Rasenberg - IMARES

11.20 - 11.30 uur: Presentatie kennisagenda Noordzee

Lisette Enserink - RWS

Kennis schrijdt continue voort. Nieuwe technieken zijn bijna niet bij te houden. Zowel in het beleid, als in het beheer (monitoring en handhaving) bieden nieuwe technieken en inzichten steeds mogelijkheden voor verbetering en besparing. Kennisontwikkeling moet je echter wel sturen. Vandaar dat in deze bijdrage een kennisagenda voor het beheer van de Noordzee wordt voorgelegd.

11.30 - 13.00 uur: Interactief programma

Een interactief programma in de vorm van en mini-symposium. Deelnemers hebben de kans om verschillende activiteiten te ondernemen.

» Ga naar het programa van het Mini-symposium


13:00 - 14:00 uur: Lunch


14:00 - 15:15 uur: Toekomst van de Noordzee met een forumdiscussie

Discussieleider: Tammo Bult - IMARES

Panelleden forum:

  • Bas Buchner TKI Maritiem
  • Roelf Venhuizen
  • Remco Boersma
  • Donné Slangen (Directeur I&M)
  • Henk Brinkhuis
  • Hoogleraar NLDA

15:15 - 15:45 uur: Afsluiting

Martin Scholten - Algemeen directeur IMARES en ASG Wageningen UR

Centrale afsluiting en overdracht van de Noordzeedagen aan de partij die het volgend jaar organiseert: NIOZ.

15:45 - 15:50 uur: Doorkijk 2014

Henk Brinkhuis - Directeur NIOZ